Защита на лични данни

Защита на лични данни

www.calistotours.bg предлага на потребителите сигурен и успешен начин за онлайн пазаруване.

1. Платформата на интернет страницата www.calistotours.bg (наричан по–долу „Платформата“) се управлява от „КАЛИСТО ТУРС“ ЕООД, ЕИК 201598499, със седалище и адрес на управление София 1504, бул. “Кн. Дондуков” № 62, вх. В, с удостоверение за регистрация за туроператор и турагент № РК-01-6819 и  застрахователен договор със ЗАД “Алианц България” тел. 02 946 1263, факс 02 946 1596, моб.тел. 0887 600 869 и 0878 317941, (наричано по – долу „Калисто Турс“ или „Администратор“). Калисто Турс предоставя информация относно обхвата на съгласието на Потребителя за обработка на личните данни, предоставени от Потребителя на Калисто Турс чрез приемане на Общите условия за ползване на уеб сайт (наричани по–долу „Общи условия“) и настоящата Политика за лични данни.

2. Личните данни на Потребителя се обработват от Калисто Турс в съответствие с принципите, предвидени в Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД“) и Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни, приета от българската Комисия за защита на личните данни.

3. www.calistotours.bg гарантира сигурността на личните данни на Потребителя. Ние съхраняваме само основните потребителски данни, поискани при регистрация - име, телефон, e-mail. www.calistotours.bg съхранява данните на Потребителите само и единствено за целите, посочени в чл.3, ал.1 от Закона за защита на личните данни. В сайта НЕ се съхраняват детайлите на банковите карти, с които се извършват разплащанията, които стават посредством платформите на БОРИКА.

4. Издаваните ваучери са генерирани със специален код на ваучера, както и със секретен код, което гарантира сигурността на всяко плащане и възползване от закупената услуга.

5. Калисто Турс се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато:
- е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
- други посочени в закона случаи.

6. Калисто Турс е администратор на личните данни на Потребителя по смисъла на ЗЗЛД. Виж сертификата тук!

7. Администраторът обработва личните данни на Потребителя съгласно условията, изложени по–долу, за целите на създаване, управление и употреба на техните профили на Платформата, сключване и изпълнение на договори за туристическо пътуване, както и, въз основа на отделно съгласие, предоставено от страна на Потребителя, за да може да предлага услугите, предоставяни на сайта www.calistotours.bg (както са дефинирани в Общите условия) посредством информационен бюлетин.